LINHUK có các lớp IELTS nào?

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Lộ trình các lớp phân chia theo trình độ:

👉 Lớp IELTS BASIC: chủ yếu luyện phát âm, nghe, nâng cao vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp và dịch thuật

▶️ Mục tiêu từ 0 lên 3.5+

👉 Lớp IELTS Intermediate: tập trung 4 kỹ năng cả Nghe nói đọc viết, nội dung tương tự nhuw IELTS nhưng sẽ cơ bản hơn so với lớp ADV

▶️ Mục tiêu lên 4.5 -5.0+

👉 Lớp Ielts Advanced: tập trung 4 kỹ năng theo quy chuẩn IELTS dựa theo đề thi thực tiễn và có thêm các buổi luyện đề

▶️ Mục tiêu lên 6.0-7.0+

Ngoài ra cũng có mở thêm lớp 1-1 hoặc

👉 Lớp IELTS Practical Writing and Speaking: tập trung ôn 100 đề thi IELTS với ít nhất 30 topics khác nhau nhằm mục đích ôn thi và dành cho các bạn muốn nâng điểm Writing và Speaking.
👉 Lớp IELTS luyện đề: Ôn thi luyện đề trong 3-4 tuần với các bộ đề thi dự đoán.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !