GPA với IELTS cái nào quan trọng hơn khi xin học bổng du học?

SaveSavedRemoved 0
Deal Score+1
Deal Score+1
YouTube player

Trả lời :

Cái nào quan trọng hơn cái nào để hiểu một cách dễ hơn thì GPA chính là điểm bảng điểm tổng kết bảng điểm tổng kết cấp 3 này bảng điểm tổng kết đại học này hay là bảng điểm tổng kết của thạc sĩ.

GPA quan trọng hơn rất là nhiều so với IELTS.

Mặc dù nhiều bạn nghĩ rằng để mà tôi xin học bổng thì tôi phải càng được điểm IELTS càng cao càng tốt, thực tế là điểm IELTS qua được cái điểm đầu vào của trường và GPA mới là điểm quan trọng hơn.

Bạn muốn được học bổng, ví dụ như ở UK chẳng hạn thì bạn phải được tầm từ 3,7 cho đến 3,74 bạn có mới có thể được 50% cho đến 100% học bổng, ngoài GPA thì và IELTS thì người ta còn quan tâm đến vấn đề là thứ nhất là số  kinh nghiệm của các bạn, rồi là SOP của các bạn, CV của các bạn thế nào.

Mình nói rằng IELTS là một công cụ thôi. Còn cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là năng lực và kiến thức của các bạn trong cả quá trình học và các bạn nhớ rằng cái gì chúng ta cũng phải học một cách toàn diện và đầy đủ thì hiện nay chúng ta mới có thể survive tức là sống sót được trong thế giới hiện nay.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !