Học tại Ielts LinhUK sẽ được đảm bảo những gì?

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

👉Cam kết cho học lại nếu học sinh chưa đạt đầu ra của lớp. Điều kiện học sinh phải thi chính thức sau 3 tuần học xong và không nghỉ học hoặc thiếu bài tập dưới 10%.
👉 Đối với học sinh thi nghỉ học và thiếu làm bài dưới 25% thì trung tâm cũng sẽ cho giảm 50% học lại (cũng cam kết với học sinh thi muộn nhất 3 tuần sau khi học xong).
👉 Ngoài ra trung tâm có hỗ trợ học sinh đến ôn cho đến ngày thi vào các giờ quy định và có làm bài và đặt lịch trước.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !