Ngoài IELTS, LINHUK còn khóa học nào khác không

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Đối với ba mẹ thì cô Linh cũng có một số các khóa học miễn phí và ngoài ra, đối với giáo viên hay các bạn muốn hướng theo con đường kinh doanh tri thức thì cũng sẽ có một số các khóa học phù hợp kèm theo cả coaching trực tiếp do cô Linh đảm nhận. Riêng trong trường hợp nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ năng DIY thì có thể liên hệ page CHOI Workshop – Edu & Art

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !