Nội quy lớp học

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0
Khi đi học
  • Bài tập phải được HOÀN THÀNH ĐẦY ĐỦ trước khi vào lớp bao gồm cả nộp video trên group lớp của mình.
  • Không được quay video, livestream hay phát tán tài liệu của lớp học.
Trường hợp nghỉ học
  • Đối với trường hợp nghỉ học, PHỤ HUYNH sẽ phải nhắn từ điện thoại của mình xin phép trước giờ học. Học sinh KHÔNG được quyền xin phép nhắn tin nghỉ học/không làm bài tập.
  • Khi nghỉ học, vẫn phải làm bài tập được giao trên group..
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

LinhUK
Logo
Register New Account
Bạn hãy search FAQ trước khi gửi câu hỏi (tránh trùng lặp). Bạn có thể hỏi về các hoạt động, dịch vụ của LinhUK. Các câu hỏi không liên quan sẽ bị xóa mà không báo trước !